×

İş başvuru talepleri ve özgeçmişlerin cv@grandplaza.com.tr e-posta adresine gönderilmesini rica ederiz.

İZMİR’İN HAVA KALİTESİNE SIKI TAKİP

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin en az seviyelerde  olması için kentteki kömür depoları ile konut ve işyerlerinin yakıtları, baca ve kazan temizliklerini 4 devriye ekibi ile denetliyor.Geçtiğimiz kış aylarında yaptığı etkin denetimlerle İzmir genelindeki tüm kömür depoları, kaloriferli apartmanlar ile kömür depolama tesislerini sıkı takibe alan Büyükşehir Belediyesi, denetimleri bu yıl da aralıksız sürdürüyor.Kullanılan yakıtın kalitesi kadar baca ile kazanların bakım ve temizliklerinin de önemli olduğuna dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Kazanların ateşçi belgesine sahip kişilerce tekniğine uygun olara yakılması gerekiyor. Kış aylarında hava kirliliği seviyelerinin minimum düzeyde olması için önlemlerimizi alıyoruz” bilgisini verdi.

2009-2010 kış sezonu denetimlerinin Haziran ayından itibaren başladığını hatırlatan yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu dönem içinde kent genelindeki toplam 453 kömür deposunun tamamı birer kez, 47’si ikinci kez denetlendi. Bin 59 kömür kaloriferli apartmanın tamamı birer kez kontrol edilirken, ikinci denetimlere başlandı. Bin 168 sıvı yakıt kaloriferli apartmandan ise 100’ünün denetimleri tamamlandı. Kaloriferli binalardaki rutin kontroller ve gelen şikayetler doğrultusunda 113 apartman ve işyeri bacasıyla ilgili kullanıcılara uyarılarda bulunularak gerekli önlemler aldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, çalışmalarla ilgili şunları söyledi:
“4 devriye ekibiyle gerçekleştirilen denetimler sırasında, bir yandan satılan kömürlerin satış izin belgelerinin olup olmadığına bakarken, diğer yandan da yönetmelik ve genelgelerle belirlenen standartlara uygunluğunu tespit amacıyla numuneler alıyoruz. Numuneleri analiz için Çere ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı’na gönderiyor, gelen sonuca göre gerekli işlemleri yapıyoruz.”

İnversiyon Yoğun

Kış aylarının başında olduğumuz şu günlerde, gündüz ve gece sıcaklık farkının çok olması nedeniyle “inversiyon”un (Atmosferin aşağı tabakalarında gerçekleşen ve soğuk hava katmanının daha yukarıdaki sıcak hava katmanı tarafından tutulmasıyla oluşan atmosfer olayı) yoğun olarak yaşandığını hatırlatan yetkililer, “Bu nedenle sanayi, trafik ve konutlardan kaynaklanan kirli gazlar atmosferde normal koşullarda seyrelmiyor. Ancak bu meteorolojik olumsuzluğa rağmen, İzmir’deki 6 istasyonda saptanan kirlilik değerleri, sınır değerlerin oldukça altında seyrediyor. Örneğin, istasyonlardan alınan verilen ortalaması tozluluk değerinde sınır değerlerin dörtte biri, SO2 (kükürtdioksit) değerinde ise yaklaşık dokuzda biri seviyelerinde tespit ediyor. Vatandaşlarımız, hava kirliliği ölçüm sonuçlarını Çevre ve Orman Bakanlığı’nın www.havaizleme.gov.tr sitesinden anlık olarak izleyebilir” dediler.