Fabrikalar

Badem Su

Bademsu damacana ve bardak su üretim fabrikamız, tarihi dokusu ve yeraltı su zenginlikleri ile turizm cenneti olan,  Ödemiş Bademli'de üretimini gerçekleştirmektedir.

Tesisimize su sağlayan kaynaklar, tüm insani ve çevresel kirlilikten uzak 8 km mesafede, dağ eteklerinde bulunmaktadır. İzmir halkının beğenerek tüketmekte olduğu Bademsu, kaynağından gereken tüm hijyenik ve teknik gereklilikler yerine getirilerek kapte (kaptaj) edilmektedir.

Kaynağında kapte edilen su, taşıma amaçlı üretilen özel borular kullanılarak oluşturulmuş isale hattı ile hiçbir dış etkene maruz kalmadan tamamen dış ortamdan izole edilmiş olarak, girişinde gerekli tüm analizlerin yapılabileceği otomasyon sistemi kontrolünde depolarımızda toplanmaktadır.

Avrupa Birliği Direktiflerinde ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kriterlerine uygun olarak, kaynağından tüketiciye ulaşılan son noktaya kadar kalite standartlarının korunabilmesi amacı ile tamamen modern otomasyon sistemleri kullanılarak  dolumu yapılan 19 litrelik damacana, 200 cc  bardak su üretilerek Grand Plaza A.Ş. tecrübesi ile İzmirlilerin sofrasında yerini almaktadır.